Domů » O nás » Řešené projekty

Hostětínskou cestou: rozvojem místní ekonomiky k udržitelnosti organizace i regionu

Projekt je zaměřen na činnosti vedoucí k podpoře místní ekonomiky v obci Hostětín a regionu Bojkovsko. Staví  nejen na unikátním programu, které Centrum Veronica díky modelovým projektům udržitelného regionálního rozvoje v Hostětíně nabízí, ale i na  předpokladu, že Centrum  je  rovněž  významným aktérem místní ekonomiky. Pozorností věnovanou podpoře místní ekonomiky chce přispět jak  k udržitelnosti území, tak k udržitelnosti předkládající organizace. Cílem je dosáhnout toho, aby příjmy z vlastní činnosti, která musí být dostatečně žádaná, pokryly co největší část výdajů organizace. Projekt má čtyři  klíčové aktivity: 1. Centrum Veronica jako aktér místní ekonomiky, 2. EVVO – poutavě a nevtíravě, 3. Vybavení pro nové programy, 4.  Kroky k udržitelnosti.

1. Centrum Veronica jako aktér místní ekonomiky

Cílem aktivity 1 je přispět k posílení místní ekonomiky jak dalšími opatřeními ve svém vlastním provozu a programu, tak řadou dílčích aktivit pro rozvoj lokálních služeb a pro podporu existujících či potenciálních aktérů místní ekonomiky. 

Aktivita 1 bude zaměřena na tři oblasti: OBLAST 1: zvýšení podílu nákupu místních výrobků a služeb, OBLAST 2: iniciaci vzniku dalších služeb a výrobců a OBLAST 3: zvýšení lokální spotřeby tím, že se využije potenciál a jedinečnost Centra a tím že bude více mířit na zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení jejich pobytu. Tato část aktivity 1 se váže na aktivitu 2 – atraktivní nabídka programu EVVO pro návštěvníky, která přispěje k jejich delšímu setrvání v místě. Vybraní místní producenti budou podpořeni nejen tím, že se bude iniciovat zvýšení odbytu jejich zboží, ale i tím, že je budeme využívat jako lektory kurzů pro návštěvníky.

2. EVVO – poutavě a nevtíravě

 Aktivita je zaměřená na doplnění a rozvinutí nabídky Centra o atraktivní a žádané doplňky při pobytech - praktické aktivity - využívající jak potenciál místa, tak i našich spolupracovníků. 

Vytipovali jsme tyto programové doplňky: 
1. K programům zaměřeným na biodiverzitu a vzdělávání o krajině – pozorování ptáků a školu ptačího zpěvu, procházka krajinou s ornitologem, zoologem či botanikem, aplikovaná botanika – jedlé divoké rostliny. Výroba ptačích budek, domečků pro hmyz. Výklad o bylinkách v přírodní zahradě a následně šití levandulového polštářku, výroba bylinkového vína, bylinkového sirupu. 
2. K ovocnářským programům – kurz/výklad o včelařství. Praktické ukázky i teorie. Ruční moštování, sušení ovoce v historické sušírně (v ovocnářské sezóně).
3. Program úspory energie, šetrné veřejné osvětlení s minimalizací světelného znečistění – doplní pozorování noční oblohy a noční přírody v místech s temným nebem (tzv. „rezervace temného nebe“). 
4. Program místní ekonomika, přírodní a kulturní dědictví – vaření jídel s malou ekologickou stopou (ve spolupráci s místními obyvateli a s restaurací Rebio). Návštěvníci si uvědomí význam využívání sezónních a místních surovin. Ukázky a kurzy řemesel: práce s ovčí vlnou, drátkování, smaltování, práce se včelím voskem, malba na sklo, výroba šperků, košíkářství aj. 
5. Výroba předmětů, které dále programově obohatí prostředí Centra a jeho zahradu – například hmyzí domečky, ptačí budky, vodní mlýnky (zároveň pro děti přibližující problematiku obnovitelných zdrojů).

3. Vybavení pro nové programy

 V rámci této aktivity budou pořízeny pomůcky pro nové programy a upraven pokoj pro hendikepované návštěvníky.

4.  Kroky k udržitelnosti

 Cílem aktivity je rozvoj Centra, posílení finančního a personálního řízení, zkvalitnění fundraisingu a prodeje vlastních služeb, proškolení personálu Centra i celé organizace  (ZO ČSOP Veronica) v příslušných dovednostech, posílení marketingu organizace a lepší propagace činnosti a služeb.

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Děkujeme.