Domů » O nás » Naši pracovníci

Ing. Marie Křiváková

[email protected]
572 630 670, 724 132 772
Skype: marjankak2

Ředitelka Centra Veronica Hostětín, projektová manažerka, ekoporadce a certifikátor Přírodních zahrad

Své studium na VŠB-TU v Ostravě ukončila v roce 2006 státní zkouškou z Environmentálního inženýrství a práva. Ve své diplomové práci se zabývala agroenvironmentálními opatřeními a ekozemědělstvím na území CHKO Bílé Karpaty. Poté nastoupila na půlroční stáž na Správu majetku města Uherské Hradiště a od roku 2007 pracovala téměř 2 roky jako odborná referentka na Pozemkovém úřadě MZe ČR v Uherském Hradišti, kde zajišťovala veřejné zakázky k realizaci společných opatření pozemkových úprav a dotace z fondu SFŽP. Od roku 2006 současně pracovala 5 let jako obchodní a projektová manažerka v rodinné firmě zabývající se projektováním a montáží veřejného rozhlasu a protipovodňových opatření pro obce a města. Zde zavedla a řídí manažerské systémy. V dubnu 2012 nastoupila do Centra Veronica Hostětín na pozici projektové manažerky. Je ekoporadkyní v oblasti přírodního hospodaření a je oprávněna provádět certifikace Přírodních zahrad. Je členkou ZO ČSOP Bílé Karpaty a ZO ČSOP Veronica. Zajímá se o komunitní plánování a možnosti podpory místní ekonomiky; miluje folklor (pochází z Horňácka), krajinu Bílých Karpat a vysokohorskou turistiku. Svůj volný čas nejraději tráví se svými dětmi poznáváním přírody a zajímavostí "Československa".