Domů » O nás » Řešené projekty

Interaktivní, herní a odpočinkové prvky do Ukázkového sadu Centra Veronica Hostětín

Projekt „Interaktivní, herní a odpočinkové prvky do Ukázkového sadu Centra Veronica Hostětín“ byl realizován v období červenec - listopad 2013. Cílem projektu bylo přispět k ekologickému vzdělávání a výchově veřejnosti, k propagaci místních přírodních materiálů prostřednictvím ukázkových prvků v sadu. 

 

Cíl projektu byl splněn prostřednictvím následujících činností: Sad jsme dovybavili dřevěnými interaktivními a herními prvky a rozšířili jsme zázemí pro vzdělávání a odpočinek.

Z projektu realizovaných prvků se jedná se o dřevěný vodní mlýnek, který slouží jako ukázka využití vodní energie. Energie vody je využita k pohánění pily a pohybu kladiva. Návštěvníci na tomto modelu mohou vidět princip využití vodní energie a sami si mohou vyzkoušet změnu výkonu mlýnku v závislosti na rychlosti a množství vody přiváděné na mlýnek pomocí stavidla.

Instalovaný masivní dřevěný xylofon ukazuje možnost využití dřeva k výrobě hudebních nástrojů. Návštěvníci si mohou vyzkoušet zvučnost různých druhů dřevin a pomocí různých délek desek vytvářet odlišné tóny.

Řada volně ložených, popisky opatřených, uspořádaných klád, polen a špalků různých druhů dřevin slouží pro zvýšení biodiverzity v sadu. Toto tlející dřevo je ideálním příbytkem pro různé druhy bezobratlých – zároveň slouží jako ukázka  trvanlivosti a odolnosti různých druhů dřevin vůči rozkladu. Je na něm možno pozorovat různé druhy dřevokazných hub. Informační tabule přibližuje důležitost mrtvého tlejícího dřeva v našem okolí.

                  

V zemi zapuštěný tunel, vyrobený z dřevěných desek slouží dětem k prolézání - ke hře. Zároveň jim takto přiblížíme život mnoha živočichů majících v podzemí úkryty nebo v podzemí žijících.

Výše uvedené prvky mají nejen výchovný a vzdělávací charakter, jejich nedílnou hodnotou je radost, kterou mohou návštěvníkům poskytnout.

V rámci projektu místní sochař zhotovil 4 lavice stejného vzhledu jako již stávající 2 lavice a stůl. Lavice jsou používány jako venkovní zázemí pro vzdělávání i odpočinek návštěvníků Centra.

 Zhodnocení přínosu projektu

Projekt přispěl k ekologickému vzdělávání a výchově veřejnosti nejen předáváním informací, ale i praxí. Návštěvníkům Centra Veronica ukazuje možnosti využívání přírodních materiálů z blízkého okolí (místního dřeva), možnosti využití obnovitelných zdrojů (vodní) energie a význam mrtvého dřeva v přírodě. Dřevěné prvky v sadu jsou a budou využívány návštěvníky Centra a ubytovanými hosty ekopenzionu ke vzdělávání, odpočinku i pro radost.

Projekt Dřevo 2013 byl finančně podpořen v rámci spolupráce Českého svazu ochránců přírody a Lesů České republiky.