Domů » O nás » Řešené projekty

Interaktivní vzdělávací prvky a zázemí do venkovní učebny v Ukázkové přírodní zahradě

Interaktivní vzdělávací prvky a zázemí do venkovní učebny v ukázkové přírodní zahradě

Jedním z témat, kterému se ekocentrum Veronica Hostětín intenzivně věnuje, je ekologické a extenzivní ovocnářství a přírodní zahrady. Navazujeme na silnou regionální tradici, která však spolu se
změnami hospodaření a konzumních návyků mizí. Propagujeme pozitivní úlohu vzrostlých stromů v krajině, jejich vliv na zachování biodiverzity, funkce vodohospodářské, krajinotvorné, estetické a další. Seznamujeme s principy přírodních zahrad a jejich významu pro organismy, půdu a celé životní prostředí, člověka nevyjímaje. Věnujeme se ochraně biodiverzity.
Poskytujeme výukové programy pro školy (VP Živá zahrada, Piju mošty, exkurze pro školy), pořádáme semináře různých typů i délek, pro odbornou i laickou veřejnost (ovocnářské konference a semináře, semináře o přírodních zahradách, ...)
Vzdělávání se odehrává ve venkovní učebně přímo v přírodní zahradě, která byla roku 2013 certifikovaná mezinárodně platným certifikátem jako „ukázková přírodní zahrada“. Pro výuku slouží dřevěný mobiliář – stoly a lavice vyrobené z českého masivního dřeva. Množství tohoto mobiliáře ale není dostačující pro velikost cílových skupin.
Přírodní zahradu i ovocný vysokokmenný sad postupně doplňujeme zahradními, vzdělávacími a herními prvky. V roce 1998 zde byla zrekonstruována stará dřevěná sušírna ovoce. V roce 2010 jsme v sadu instalovali ukázkové prvky pro podporu biodiverzity (příbytky pro hmyz, ježky, ptáky, plazy). Ke starým stromům jsme dosadili přes 50 mladých stromů s popisnými tabulkami, vysvětlujícími význam a vlastnosti starých odrůd, které v sadě zachováváme. Sad jsme vybavili naučnou stezkou s informačními panely a dalšími prvky, které slouží individuálním návštěvníkům i skupinám s lektorem (exkurzím dospělých i programům pro školy).
V loňském roce dostala přírodní zahrada nový rozměr díky vytvoření interaktivních herních prvků v rámci projektu Dřevo – dřevěný xylofon, krtčí nora a biodiverzitní prvkek „broukoviště“
spojený s názornou ukázkou a výkladem o tlení dřeva.
Přírodní zahrada a sad je velmi žádaným prostorem jednak pro skupinovou výuku dětí i dospělých a jednak slouží individuálním návštěvníkům. Pobyt dětí v přírodě je zásadní podmínkou pro jejich rovnovážný vývoj, dospělí si zde rozšiřují své informace o biodiverzitě a životním prostředí. V rámci tohoto projektu chceme vybavení zahrady doplnit o další prvky a vybavení zázemí venkovní učebny.

Cíl projektu:
Přispět k ekologickému vzdělávání a výchově veřejnosti, propagovat místní přírodní materiály
prostřednictvím ukázkových prvků v sadu.

Konkrétní cíle projektu:
• Vybavení venkovní učebny dřevěnými interaktivními vzdělávacími prvky s tématem biodiverzity
• Doplnění zázemí pro vzdělávání i odpočinek cílových skupin v sadu (dřevěný mobiliář)
• Praktická práce se dřevem

Popis výstupů projektu:

Aktivita 1: Vzdělávací dřevěné prvky do venkjovní učebny

Interaktivní vzdělávací a herní prvek – dřevěné pexeso
Záměrem prvku je vzdělávání o biodiverzitě v zahradě a poznávání přírody hravou formou. Na základě hry budou cílové skupiny poznávat živočichy, rostliny, plody krajových odrůd a biodiverzitní prvky zahrady. Na základě známé hry „pexeso“ budou trénovat poznávání dvojic živočichů a rostlin (např. dvojice plod-list krajových odrůd ovoce) apod. Celý prvek bude vyroben z odolného modřínového dřeva z místních lesů a ošetřen pro zvýšení odolnosti.

Vzdělávací prvek – ukázka ptačích budek
Hnízdních dutin je v naší krajině nedostatek. Jejich funkci mohou převzít ptačí budky. Ze zkušenosti víme, že mnohým lidem není zcela jasná funkce ptačích budek (pletou si budky s krmítky) a pokud si chtějí osadit budku na zahrádku, tak netuší, jakou by si měli pořídit. Návštěvníky seznámíme s funkcí a druhy ptačích budek a převážně s jejich potřebností.
Jednotlivé budky (rehkovník, sýkorník malý, sýkorník velký, rorýsovník, špačník, …) budou opatřeny informacemi s obrázky jejich možných "obyvatel" / "uživatelů".
Budky budou vyráběny v rámci "venkovní dílny", jejíž součástí bude i praktická práce se dřevem. Tento workshop není součástí projektu, bude realizován z jiných finančních zdrojů –
ale bude na ně využito českého dřeva a tato informace bude též zprostředkována návštěvníkům.
Budky budou přístupné jednak individuálním návštěvníkům a jednak je budeme využívat při lektorovaných programech.

Aktivita 2: Doplnění zázemí pro vzdělávání i odpočinek cílových skupin v sadu (dřevěný stůl)

Rozsáhlý ukázkový genofondový sad je koncipován jako přírodní zahrada s informačními panely a slouží jako venkovní učebna. Jsou zde pořádány semináře či výukové programy pro školy, provázeny exkurze, návštěvníci Centra mohou sad navštívit individuálně. Mohou zde prožívat přírodu, zkoumat ji různými smysly.
V loňském roce jsme díky projektu Dřevo obohatili náš mobiliář (stůl a 2 lavice) o další 4 lavice, čímž jsme rozšířili možnosti pobytu v zahradě. K těmto lavicím do zahrady chceme letos díky programu Dřevo přidat další stůl, který rozšíří možnosti vzdělávání na zahradě.

Tento projekt je spolufinancován Českým svazem ochránců přírody v rámci programu Dřevo 2014.

 

A jakto nakenec dopadlo? Co nového u nás můžete vidět? Shlédněte (rozklikněte si) fotografie nebo přijeďte!