Domů » O nás » Řešené projekty

Interpretace přírodního dědictví Bílých Karpat pro zdravotně znevýhodněné

Máme za sebou téměř tři roky práce na tématu EVVO pro handicapované. Během této doby jsme zjistiil potřeby osob s různým zdravotním omezením a jejich možnosti při návštěvě regionu Bílých Karpat, ve spolupráci se SCHKO BK jsme vytvořili Plán interpretace Bílých Karpat pro zdravotně znevýhodněné, částečně uzpůsobili areál Centra Veronica hendikepovaným a začali vytvářet nabídku EVVO pro tyto cílové skupiny.
 
Hlavním cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím interpretace přírodního dědictví Bílých Karpat a ekologických projektu udržitelné obecní infrastruktury obce Hostětín rozšířit environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu k cílovým skupinám zrakově postižených, tělesně postižených a seniorů.

Zaměřovali jsme se na tři skupiny zdravotních znevýhodnění -  zrakově postižené, tělesně postižené a seniory.
 
V rámci projektu jsme:

  • navázali a prohloubili spolupráci s vybranými NNO, krajskými a příspěvkovými organizacemi působícími ve zdravotní a sociální oblasti
  • aktualizovali Plán interpretace Bílých Karpat pro zdravotně znevýhodněné (A1)
  • připravili metodiku pro jednodenní a pobytové environmentální programy pro zrakově a tělesně postižené a pro seniory
  • zrealizovali specializované programy EVVO
  • vyškolili pracovníky vybraných sociálně zaměřených organizací v základech environmentální výchovy a zprostředkujeme jim příklady dobré praxe
  • a danou problematiku jsme představili široké veřejnosti.

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.