Domů » O nás » Řešené projekty

Kdyby tisíc Hostětínů aneb Jde to i u vás

Hlavní cíl:

  • Zvyšováním environmentálního uvědomění mládeže přispět ke zlepšování stavu životního prostředí v obcích.

Dílčí cíle:

  • Poznat a analyzovat problémy životního prostředí (ŽP) v obcích, odkud pocházejí cílové skupiny projektu (mládež). Srovnat stav jejich ŽP se stavem v obci Hostětín, který je představen jako příklad dobré praxe. Navrhnout opatření pro zlepšení stavu ŽP v jejich obci.
  • Realizovat informační akce o aktuálních problémech ŽP v konkrétních obcích a šířit informace o ŽP obcí.
  • Zlepšit životní prostředí v obcích, a to prostřednictvím konkrétní praktické akce, kterou realizují cílové skupiny projektu (mládež).

Pro naplnění cílů projektu se celý proces skládá ze 4 základních kroků (aktivit), které na sebe
navazují, jsou propojeny v jeden celek a přiblíženy atraktivní a hravou formou studentům.

  • VÝUKOVÝ PROGRAM „KDYBY TISÍC HOSTĚTÍNŮ…“
  • ZKOUMÁNÍ FUNGOVÁNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍCH PROBLÉMŮ SVÉ OBCE
  • INFORMAČNÍ AKCE O ENVIRONMENTÁLNÍCH PROBLÉMECH OBCE
  • PRAKTICKÁ AKCE NA ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBCE

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.