Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Nabídka pro základní a střední školy » programy (menu position rule)

Les vůní, barev a zvuků (prožitkový výukový program)

Víte, jak voní les? Kolik má barev a zvuků? Jak je drsný i jemný? Jaký je les z pohledu mravence? Pojďte si s námi poznávat lesní tajemství, potkávat lesní velikány i zástupce mikrosvěta. Budeme zkoumat les všemi smysly, poslouchat, vnímat a malovat. 

Na rozdíl od našich klasických programů je tento zaměřený více na prožitek než na předávání informací. Děti stráví několik hodin v terénu, zaposlouchají se do tajemných zvuků lesa, technikou řízené imaginace zažijí, jak les roste, zkrátka zapojí do poznávání všechny smysly. Budou zkoumat mikrosvět, vžívat se do pocitů mravence či myšky, zkoumat stromy (nejen) hmatem a na závěr uspořádají lesní výstavu.

Program využívá principů plynulého učení Josepha Cornella. Metoda plynulého učení (flow learning) slouží k rozvoji environmentální senzitivity. Sestává ze čtyř na sebe navazujících kroků: 1. Probuzení nadšení, 2. Zaměření pozornosti, 3. Přímý prožitek, 4. Sdílení inspirace s ostatními.  Rozvoj environmentální senzitivity je naplňován skrze aktivity, během kterých žáci např. poznávají přírodniny, intenzivně zapojují smysly při vnímání barev a zvuků, dívají se na přírodu "jinýma očima", příp. se zaměřují na přírodu kolem sebe zcela a z co nejmenší vzdálenosti a celý prožitek pak tvořivým způsobem reflektují. Kromě prožitku se žáci zároveň dozvídají zajímavé informace spjaté s přírodními principy (jako např. pravidla potravních řetězců, sukcese apod.) či zákonitostmi (z čeho se skládá strom).

Program má dvě varianty, pro 1. i 2. stupeň ZŠ.

Program vznikl v rámci projektu Les ve škole realizovaného Sdružením Tereza Praha. 

Trvání programu: 3 hod. (celou dobu pobyt v lese - při nepřízni počasí konzultujte prosím s organizátory)
Cena 50,- Kč / žák
Pro I. a II. stupeň ZŠ

Programy jsou připraveny pro 1 třídu (max. 30 žáků) a kalkulovány pro min. 20 žáků. Při menším počtu žáků nutno domluvit individuální ceny.

Při větším počtu žáků mohou být tito rozděleni na 2 poloviny, z nichž jedna absolvuje exkurzi Hostětín letem světem a poté vystřídá druhou skupinu při výukovém programu.

Pro žáky můžeme po domluvě zařídit občerstvení, nápoje či oběd