Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Nabídka pro základní a střední školy

Za bělokarpatskými poklady

Při putování krajinou Bílých Karpat se seznámíme s historií, původní skladbou lesů, zvířenou i naprosto ojedinělou květenou tohoto masívu.

Formou poutavé soutěže přiblížíme žákům období valašské kolonizace, život Valachů, řemesla 16.-18. století,  dotkneme se příběhů žítkovských bohyní, významných místních rodáků, zastavíme se i v období II. světové války a postupně se přeneseme až do dnešní doby.

Žáci zhodnotí postupné proměny krajiny v čase a vliv člověka na ni. Na základě předchozích poznatků se pokusí o prognózu dalšího vývoje krajiny a společnosti vůbec.

Program je velmi poutavou formou připraven pro žáky 5 – 9 tříd základních škol, a studenty  středních škol. V rámci RVP rozvíjí vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“  a  „Člověk a společnost“.

Trvání: 1,5 hod.
Cena: 45 Kč/žáka
pro II. stupeň ZŠ a SŠ

Programy jsou připraveny pro 1 třídu (max. 30 žáků) a kalkulovány pro min. 20 žáků. Při menším počtu žáků nutno domluvit individuální ceny.

Při větším počtu žáků mohou být tito rozděleni na 2 poloviny, z nichž jedna absolvuje exkurzi Hostětín letem světem a poté vystřídá druhou skupinu při výukovém programu.

Pro žáky můžeme po domluvě zařídit občerstvení, nápoje či oběd