Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Nabídka pro základní a střední školy

Živá zahrada

Představíme vám přírodní zahradu a ukázkový sad. Co zde roste a žije? Jak bydlí třeba ježek nebo netopýr? Chceme na zahradě užovky? Jaké bylinky jsou nejlepší na čaj? Přijďte se podívat.

Žáci porozumí biodiverzitě v přírodní zahradě, srovnají ji s jinými druhy zahrad, a pochopí  význam nejrůznějších zahradních prvků. Součástí programu jsou i ukázky netradičního pojetí záhonů a způsobů pěstování rostlin i stromů, jejich užitek pro člověka i přírodu. Na zahradě je také  nezastupitelná funkce živočichů, jejichž, mnohdy nenápadné, úkryty žáci budou objevovat.

Program je hravou a přitažlivou formou přizpůsoben žákům 1. i 2. stupně. V rámci RVP rozvíjí na 1. stupni tématický okruh „Rozmanitost přírody“ vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ a vzdělávací oblast 2. stupně „Člověk a příroda“.

Trvání: 1,5 hod.
Cena: 45 Kč/žáka
pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ

Programy jsou připraveny pro 1 třídu (max. 30 žáků) a kalkulovány pro min. 20 žáků. Při menším počtu žáků nutno domluvit individuální ceny.

Při větším počtu žáků mohou být tito rozděleni na 2 poloviny, z nichž jedna absolvuje exkurzi Hostětín letem světem a poté vystřídá druhou skupinu při výukovém programu.

Pro žáky můžeme po domluvě zařídit občerstvení, nápoje či oběd