Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Nabídka pro základní a střední školy

Není jablko jako jablko

Ovocnářský program pro starší žáky. Zamyšlení se nad původem jablek, nabídkou v obchodech, pestrostí jablečných odrůd a přínosem, který mají staré jablečné sady pro přírodu i pro člověka. V "jablečné sezóně" je program doplněn o ruční moštování jablek. Mimo tuto sezónu lze program realizovat bez moštování ve vaší škole.

Trvání: 1,5 - 2 hod.
Cena: 50 Kč/žáka  
pro II. stupeň ZŠ

Tento program můžeme realizovat i u vás ve škole. V tom případě hradíte kromě ceny lektorného ještě dopravu lektora z Hostětína v ceně 6 Kč/km.

Programy jsou připraveny pro 1 třídu (max. 30 žáků) a kalkulovány pro min. 20 žáků. Při menším počtu žáků nutno domluvit individuální ceny.

Při větším počtu žáků mohou být tito rozděleni na 2 poloviny, z nichž jedna absolvuje exkurzi Hostětín letem světem a poté vystřídá druhou skupinu při výukovém programu.

Pro žáky můžeme po domluvě zařídit občerstvení, nápoje či oběd