Domů » O nás » Řešené projekty

Na vlastní oči - úspory a obnovitelné zdroje energie v budovách

Projekt reaguje na komplexní a závažný problém globální změny klimatu podporou prosazení udržitelné energetiky, konkrétně v sektoru energetické spotřeby budov a toho, z jakých zdrojů je potřebná (minimalizovaná) spotřeba energie dodávána.

Úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů jsou základními pilíři zmírnění globální změny klimatu.

Česká republika spadá do zóny, kde je nutné budovy v zimě vytápět a často v létě chladit. Energetické vlastnosti zdejších domů (existujících a ve značné míře i nově stavěných) jsou ovšem nevyhovující (viz studii Potenciál úspor v obytných a administrativních budovách do roku 2050, Hnutí Duha, 2007). Jen sporadicky se objevují snahy o systémové prosazení výstavby energeticky kvalitních domů typu výstavby veřejných budov v pasivním či nízkoenergetickém standardu ad. Zájem o úspory v budovách byl ze strany veřejnosti donedávna zanedbatelný, v současné době, zejména díky programu Zelená úsporám, zaznamenává vzestup. Povědomí odborné i laické veřejnosti o funkčních řešeních se  však zvyšuje jen velmi pomalu, stavební praxe je velmi konzervativní.

Prvním krokem k zajištění energetické efektivnosti budov z hlediska ochrany klimatu je maximální snížení spotřeby energie. Druhým krokem je náhrada fosilní energie obnovitelnými zdroji – pokud je spotřeba dostatečně snížená, obnovitelné zdroje mohou zabezpečit významnou část potřeby energie v budovách.

Dosažení technického potenciálu úspor a obnovitelných zdrojů energie brání několik faktorů – technické bariéry, ekonomické, koncepční a informační a motivační bariéry. Cílem projektu je přispět především k odstranění informačních a motivačních bariér, a to předložením konkrétních číselně podložených argumentů, šířením příkladů dobré praxe a umožněním osobních zkušeností.

Cíle projektu

Hlavním konkrétním cílem projektu je rozšířit znalost odborné a laické veřejnosti o možnosti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména prostřednictvím šíření zkušeností z modelových projektů (příkladů dobré praxe), a zvýšit motivaci pro realizaci podobných opatření.
Mezi dílčí cíle projektu náleží:

  • Poskytnout odborné i laické veřejnosti nezávislá, konkrétní data, výsledky měření a praktické poznatky z provozu modelového pasivního domu a fotovoltaických instalací.
  • Zprostředkovat mezioborovou výměnu informací a zkušeností v oblasti udržitelné energetiky s důrazem na budovy, jejich stavění, využívání obnovitelných materiálů i jejich umisťování v krajině.

Aktivity projektu

  • Rozšíření studie „Co přinesly projekty v Hostětíně“ o přehledně zpracovaná data o energetickém provozu modelového pasivního domu a dvou fotovoltaických instalací.
  • Informační leták o modelových projektech úspor a obnovitelných zdrojů v Hostětíně
  • Informační panel o fotovoltaické elektrárně, který rozšíří informační systém instalovaný v obci, o další prvek.
  • Prezentace získaných dat z monitoringu pasivního domu a FVE na stránkách hostetin.veronica.cz a na infotabuli v domě
  • Dny otevřených dveří s lektorovanou prohlídkou pasivního domu
  • cyklus  seminářů, věnovaných jednotlivým technologiím pasivního stavění – solární panely, vzduchotechnika, okna ad., a obnovitelným zdrojům energie s důrazem na energii solární.
  • Při příležitosti Světového dne pasivních domů bude den otevřených dveří rozšířen na víkendový vzdělávací program, doplněný o odborné přednášky s tématy úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů, s důrazem na praktické aspekty – „jak na to“.
  • mezioborová konference Udržitelná energie a krajina.

O jednotlivých aktivitách si můžete podrobněji přečíst zde.

Projekt je finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Za finanční podporu děkujeme i Britskému velvyslanectví v Praze.