Domů » O nás » Řešené projekty

Balíček pro klimatické poradenství - KLIP

Z naší dlouhodobé zkušenosti v oblasti ochrany klimatu evidujeme celou řadu opakujících se otázek, nejasností, nepochopení. Otázky kladou učitelé a volnočasoví pedagogové, představitelé veřejné správy a její zaměstnanci, účastníci kurzů, seminářů a školení. Vnímáme, že opakované otázky jsou zodpovídány ad hoc, většinou v diskusích a neexistuje místo, kde by bylo možno se k odpovědím a názorným prvkům vracet a využít je v dalších debatách, výuce, přípravě koncepcí apod.

Proto chceme vytvořit portfolio takových řešení, které bude nabízet profesionálně zpracované audiovizuální prvky a odpovědi na často kladené otázky.

 

Hlavní cíl:

Zpracovat základní poznatky o změně klimatu a ochraně klimatu do atraktivní a srozumitelné podoby tak, aby co nejvíce lidí v obcích (veřejná správa, aktéři občanské společnosti, vzdělavatelé, média) bylo s jejich využitím schopno přesvědčivě komunikovat a argumentovat nutnost přistoupit k razantnímu snižování emisí skleníkových plynů a vyvracet pochybnosti.

 

Dílčí cíle:

  1. Ve spolupráci s profesionálními tvůrci vytvořit sadu audiovizuálních prvků (videa, animace, komiksy, grafiky) ilustrující a vysvětlující příčiny a dopady změny klimatu a zejména mitigační a adaptační opatření. Budou určeny pro volné využití na sociálních sítích, v médiích, na přednáškách a rozličných vzdělávacích akcích. Prvky budou navrženy řešitelem na základě dlouhodobé zkušenosti s osvětou a vzděláváním o ochraně klimatu.
  2. S využitím dlouholeté zkušenosti práce Ekologické poradny Veronica vytvořit a zveřejnit ekoporadenské fiše - formou otázek a odpovědí - k novým a aktuálním poznatkům, případně často kladeným dotazům z oblasti ochrany klimatu, jakož i často zmiňovaným pochybnostem.
  3. Vytvořit úložiště pro široké sdílení portfolia pro klimatické poradenství.Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.