Domů » O nás » Řešené projekty

Radíme virtuálně pro reálnou změnu

Projekt přináší široké, doposud neoslovené veřejnosti, nové a kvalitní informace v oblasti odpovědné spotřeby a motivuje je ke změně jejich chování v oblasti ŽP. Jelikož velká část populace aktivně a velkou část dne využívá sociální sítě, vznikne a proběhne atraktivní kampaň na sociálních sítích (Facebook, Instagram), která osloví nové uživatele a navede je na cestu odpovědného spotřebitelství a ekologického chování. V celoročním provozu bude ekologická poradna, která přináší kvalitní a nezávislé informace. Projekt doplní série přednášek a exkurzí na témata úspor a odpovědného spotřebitelství.

HLAVNÍ CÍL

Hlavním cílem projektu je přinést veřejnosti kvalitní informace v oblasti udržitelné spotřeby prostřednictvím moderních a atraktivních informačních a komunikačních technologií (ICT). Veřejnost bude následně mít zodpovědnější přístup k životnímu prostředí a k udržitelnému rozvoji a dojde ke zvýšení jejich zájmu a péči o své okolí. 

AKTIVITY:

AKTIVITA 1: EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Připravíme kampaň na Facebooku, budeme zveřejňovat nové ekoporadenské příspěvky a zařazovat environmentální výzvy pro uživatele sociálních sítí.

AKTIVITA A2 - SLUŽBA EKOLOGICKÉ PORADNY 

Zaktualizujeme Ekomapu, budeme zařazovat nové objekty, poskytovat ekologické poradenství.

AKTIVITA A3 – VZDĚLÁVACÍ PŘEDNÁŠKY A EXKURZE NA VYBRANÁ TÉMATA SOBĚSTAČNÉ DOMÁCNOSTI 

Zrealizujeme cyklus vzdělávacích přednášek a exkurzí na témata zaměřená na úspory vody v domácnosti, lokální biopotraviny a samozásobitelství, využití bioodpadu a kompostování. Ke každému z těchto tří témat uspořádáme teoretickou přednášku, během níž se o své zkušenosti podělí odborníci na danou problematiku. Obsah bude vycházet z nejčastějších dotazů, které individuálně zodpovídáme v rámci ekoporadny. Samozřejmostí bude prostor pro diskuzi s přednášejícími. Na přednášky budou navazovat exkurze s ukázkami příkladů dobré praxe.

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.