Domů » O nás » Řešené projekty

Klima. Klima? Klima!

V projektu pracujeme s žáky, studenty, veřejnou správou a veřejností a motivujeme je k ochraně klimatu. Nabídneme jim potřebné informace, ale také ukážeme praktické možnosti, jak mohou klima chránit, jak snížit dopady klimatické změny a jak se na ni přizpůsobit. 

V projektu uspořádáme:

  • Dva ročníky celostátního klimatického programu pro školy CO2 liga
  • Dva ročníky celostátní kampaně Hodina Země, zaměřené na veřejnost a veřejnou správu
  • Letní školu ochrany klimatu
  • Vydáme tematickou publikaci o klimatu

 

Co je CO2 liga?

CO2 liga je celoroční vzdělávací program, který zprostředkovává žákům informace o globální klimatické krizi, o změnách, které můžeme očekávat v České republice, o možnostech, jak se na ně připravit a jak změnu klimatu zmírňovat. Do programu se každoročně zapojuje na 100 škol. 

Účastníci plní mise na záchranu planety, kdy se snaží symbolicky naplnit závazky Pařížské dohody a nedopustit oteplení planety o více než 1,5 stupně. Zabývají se problémem z pohledu sebe, své rodiny, školy, obce i státu. CO2 liga se zaměřuje nejen na vnitřní motivaci žáků a na jejich spolupráci, ale i na předávání zkušeností spolužákům a na kroky vedoucí ke změnám v obcích. Celoroční práce žáků je oceněna na závěrečné konferenci v prostorách Senátu PČR v Praze.

Foto ze závěrečné konference loňského ročníku CO2 ligy.

 

Co je Hodina Země? 

Celosvětová kampaň Hodina Země má za úkol zvýšit povědomí o klimatické krizi. Po celém světě poslední sobotu v březnu, již od roku 2007, symbolicky zhasínají obce, města a jejich dominanty. Hodiny Země se každoročně účastní více než 100 obcí a tisíce jednotlivců, které motivujeme k přijetí vlastního závazku pro snížení jejich dopadu na klima. Mezi osobní klimatické závazky patří především méně létat, méně jezdit autem, méně jíst maso nebo méně topit. Loni se společně lidé zavázali uspořit ve svých domácnostech na 3300 tun CO2.

 

Tento projekt je podpořen grantem z Norských fondů.