Domů » O nás » Řešené projekty

Zahrada plná života - EVVO pro děti s poruchami sluchu

V projektu se zaměříme především na EVVO pro děti se sluchovým postižením a spolupráci s pacientskými organizacemi. Připravíme několik EVP, ve kterých se zaměříme na společenství a podporu biodiverzity v sadech a zahradách a jejich funkce, a které budou respektovat specifické potřeby a možnosti sluchově postižených. Programy budou obohaceny o eko - arteterapii a dramaterapii. Své zkušenosti poskytneme pedagogům a studentům speciálních škol formou vzdělávacího programu. Danou problematiku představíme i široké veřejnosti.

 

Projektové aktivity:

AKTIVITA 1: ROZVOJ SPOLUPRÁCE

V rámci projektu vytvoří žadatel pracovní skupinu a bude spolupracovat se zástupci zainteresovaných skupin pracujících s handicapovanými a NNO. Cílem je rozvíjet spolupráci a iniciovat debatu, jak zpřístupňovat EVVO skupinám zdravotně znevýhodněných.

AKTIVITA 2: PŘÍPRAVA A REALIZACE PROGRAMŮ EVVO

V rámci Aktivity 2 vytvoříme programy EVVO pro neslyšící, zaměřené na rozvoj vztahu k přírodě a rozvoj environmentální senzitivity.

AKTIVITA 3: ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ

Vzdělávání dětí se sluchovým postižením s sebou nese specifické potřeby metod, způsobu interpretace i pomůcek. Lektoři potřebují znát tyto specifické potřeby a možnosti handicapovaných dětí.

Připravíme seminář pro zvýšení kompetencí pracovníků žadatele (jak pracovat se sluchově postiženými). Seminář bude nabídnut i pracovníkům dalších ekologických středisek a subjektů s nabídkou EVVO programů.

.............................................

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Tisková zpráva č. 1 

Tisková zpráva č. 2