Domů » O nás » Naši pracovníci

Mgr. Michal Kysučan, Ph.D.

Lektor EVVO, projekty ČSOP

Narodil se a vyrostl na malé vesnici v Rychlebských horách a především proto se po studiu na všeobecném Gymnáziu v Jeseníku rozhodl vydat přírodovědnou cestou. V roce 2004 nastoupil do oboru Systematické biologie a ekologie na Ostravské Univerzitě v Ostravě, kde se v rámci bakalářské a diplomové práce věnoval zkoumání bezobratlých živočichů. Na základě druhového složení pavouků, a nároků těchto druhů na životní prostředí, charakterizoval a zhodnotil ekologický stav PR Vidnavské mokřiny na Jesenicku.
Od roku 2013, kdy nastoupil do doktorského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, se zabýval a dosud zabývá především ornitologií. Ve své disertační práci studoval paraziticko-hostitelskou interakci kukačky obecné s rehkem zahradním, jejichž vzájemné „závody ve zbrojení“ zkoumal v nekonečných lesích jižního Finska. Rovněž absolvoval tříměsíční vědecko-výzkumnou stáž v Jihoafrické republice, kde mu bylo umožněno navštívit a obdivovat hned několik světoznámých národních parků a rezervací. Doktorské studium ukončil zdárně v roce 2020.
Ekologii, biologii a především ornitologii se však dále věnuje ve svém volném čase a na tuto činnost plynule navazuje prostřednictvím lektorování environmentálního vzdělávání v ZO ČSOP Veronica. Rovněž je členem České společnosti ornitologické a Vlčích hlídek (hnutí Duha) a prostřednictvím aplikace BioLog (AOPK ČR) pravidelně přispívá k monitoringu fauny a flóry na území ČR.
Kromě výše uvedeného rád čte, sportuje, cestuje a především bloudí po vysokých horách. Mezi nejzajímavější destinace, které se mu dosud podařilo navštívit, patří například: Norsko, Aljaška, Gruzie, Kyrgyzstán či Lesotho.