Domů » O nás » Řešené projekty » Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji - vzdělávací program

Dokumenty

POZVÁNKY A ANOTACE

1. BLOK - Úvod do ochrany přírody a krajiny

2. BLOK - Obecná ochrana přírody a krajiny a související dotační tituly

3. BLOK - Vybrané aspekty územní a druhové ochrany

4. BLOK - Krajina a obnovitelné zdroje energie

5. BLOK - Krajinné a územní plánování I. - Protipovodňová ochrana a revitalizace

6. BLOK - Hospodaření v krajině

7. BLOK - Krajinné a územní plánování II. - Suburbanizace; zapojení veřejnosti