Domů » O nás » Řešené projekty

Ovocné dřeviny - pestrost naší krajiny

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpora biodiverzity a ekologické stability krajiny, prostřednictvím aktivit zaměřených specificky na biotopy extenzivně pěstovaných ovocných dřevin.

Ovocné stromy mají mnoho užitečných funkcí pro člověka i přírodu. Jejich rozličné výsadby dokreslují tvář krajiny, vytvářejí prostředí pro řadu dalších rostlin a živočichů a podporují tak rozmanitost přírody. Působí proti erozi půdy, poskytují stín a ochlazují krajinu. Pro člověka byly vždy součástí zdravého jídelníčku, místních kulturních tradic a místní ekonomiky. Proto má smysl podporovat jejich zachování a návrat do krajiny.

Pro záchranu starých odrůd je zásadní vzdělávání, osvěta a práce v terénu. Ukázkový sad v prostředí vzdělávacího Centra Veronica Hostětín navštíví přes 6000 lidí ročně, nejen z regionu Bílých Karpat, ale i celé České republiky a ze zahraničí.

 Projekt se bude opírat především o 3 vzájemně provázané nástroje:

Praktické aktivity - dobudování ukázkového sadu

V rámci projektu se v ukázkovém sadě budují ukázkové prvky k podpoře biodiverzity, označují staré ovocné odrůdy a vytváří informační systém pro malé i velké návštěvníky. Zahrada je postupně přeměňována díky spolupráci dobrovolníků i odborníků.Společně s účastníky seminářů jsme již vybudovali ježkovník a hadník, opletli studnu vrbovým proutím. Vytvořili hmyzí domečky a budky pro ptáky. Z prostředků benefiční aukci uměleckých dělbyly též zmapovány a dosazeny odrůdy tak, aby v ukázkovém sadě vznikla základní skladba dříve nejběžnějších odrůd v tomto regionu. Odrůdy jsou označeny cedulkami popisujícími i jejich využití.

V nejbližší době bychom zde také chtěli vytvořit venkovní učebnu,  zeleninové a květinové záhonkyprvky pro rodiče s dětmi (vrbové stavby, domečky) a informační panely. Sad tedy kromě pěstování ovoce slouží vzdělávacím účelům, je domovem mnoha druhů živočichů a zároveň prostorem pro odpočinek a inspiraci. 

Konference a semináře

V rámci projektu jsme uspořádali řadu vzdělávacích aktivit: 

Semináře:

Osvětové akce pro veřejnost:

Odborné vzdělávací akce:

Praktické akce:

 Propagační aktivity

  • Výstavy odrůd ovoce, průvodce ukázkovým sadem atp.

 Specializované ekoporadenství

  • nabízíme veřejnosti od začátku projektu - zajišťují ho interní pracovníci i externisté s různými specializacemi (staré odrůdy, pěstování ovoce bez chemie, přírodní zahrady, botanika, zoologie atp.)

Realizace projektu

květen 2010 - říjen 2012

Děkujeme za podporu

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí České republiky.