Domů » O nás » Řešené projekty

Po zelené Hostětínem

V roce 2008 jsme realizovali projekt, který si kladl za cíl vytvořit informační systém pro individuální návštěvníky Hostětína. Systém seznamuje s jednotlivými modelovými projekty udržitelného rozvoje.

Návštěvníci si v obci mohou nově prohlédnout:

  • 4 informační panely, které popisují pasivní dům, moštárnu, využití solární energie a výtopnu.
  • mapu obce, která ukazuje umístění jednotlivých projektů a usnadňuje orientaci v obci.
  • mohou si vypůjčit brožuru Průvodce Hostětínem, kde najdou základní informace o všech projektech, které se dosud v Hostětíně realizovaly. Tento Průvodce tak alespoň částečně nahradí lektorovanou exkurzi.
  • informační systém v pasivním domě, který popisuje základní technologie, materiály a provoz budovy Centra Veronica.

Vycházeli jsme z potřeby uspokojit poptávku po informacích - přestože intenzivně provádíme lektorované exkurze, tak kapacita Centra zdaleka nestačila pokrýt individuální či nenahlášené zájemce, kterých stále přibývá. V roce 2008 jsme Hostětínem provedli více než 3000 návštěvníků při exkurzích; počet individuálních návštěvníků neznáme, ale je rovněž významný (jen Jablečnou slavnost navštívilo zhruba 1500 návštěvníků).

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí.