Domů » O nás » Řešené projekty

Posaďte se, prosím

Projekt umožnil základní vybavení (stoly do výukových prostor) Centra Veronica Hostětín, jakožto osvětového a vzdělávacího ekocentra s akreditací Českého svazu ochránců přírody. Dále byly zpracovány podklady informující o pozitivních dotadech využití přírodních, ekologicky ohleduplných a místních materiálů, a podpoře Dřevo 2006.

Doba trvání projektu: 2006

Rozpočet projektu: 20 000 Kč

Vybavení bylo nakoupeno v rámci spolupráce Českého svazu ochránců přírody a Lesů České republiky, s.p.