Domů » O nás » Řešené projekty

Přírodní zahrady - prostor pro lidi i přírodu

Hlavním záměrem projektu je prezentovat a rozšířit myšlenku přírodních zahrad, jako konceptu, který podporuje biodiverzitu v regionu prostřednictvím šetrného a ekologicky citlivého obhospodařovaní zahrad. Důležité je jeho využití i pro terapeutické účely (při práci se znevýhodněnými skupinami).

Specifické cíle projektu

1. Poskytovat informace a osvětu o přírodním (ekologickém) zahrádkaření, prezentovat přínosy, postupy a způsoby hospodaření v souladu s přírodou.
2. Praktickými příklady a ukázkami a poradenstvím poskytnout metodickou pomoc nejen začínajícím přírodním zahradníkům.
3. Zasíťovat a propojit odborníky, majitele (provozovatele) zahrad a zájemce o zahrádkaření v dané oblasti – vytvořit platformu přírodního zahrádkaření (široká veřejnost, nově s důrazem na zahrady sociálních ústavů, domovů seniorů, dětských domovů apod.). Provozovat Klub přátel přírodních zahrad.

Aktivity

 

Aktivita 1. Přírodní zahrady - trvale udržitelný způsob zahrádkaření

Aktivita 1.1. Jak na přírodní zahradu?
Cílem aktivity je poskytnout základní informace o přírodním zahradničení, motivaci i konkrétní jednoduchý návod pro všechny, kdo chtějí začít hospodařit v souladu s přírodou.
1. Vytvoříme Manuál přírodního zahradníka.
2. Vytvoříme novou sekci na našich webových stránkách, kde zveřejníme zásady přírodního zahradničení

Aktivita 1.2. Ukázky dobré praxe
V rámci této aktivity zorganizujeme 3 exkurze po Ukázkových přírodních zahradách:
- bylinková zámecká zahrada ve Valticích a unikátní veřejnosti přístupné přírodní zahrady v rakouském Tullnu
- přírodní zahrady v okolí Brna (školní, terapeutické, soukromé)
- přírodní zahrady ve Zlínském kraji
Termíny exkurzí budou uvedeny v Kalendáři akcí na titulní straně webu.

Aktivita 1.3. Zahradní slavnost
Formou osvětové akce pro veřejnost (včetně rodin s dětmi) chceme představit naši Ukázkovou přírodní zahradu Centra Veronica Hostětín, certifikovanou v roce 2013, a to jak odborně tak i zábavně a zážitkově.

Aktivita 1.4. Osvětová kampaň
1. Informace o přírodním zahradničení, způsoby hospodaření, rady a tipy budeme zveřejňovat na webových stránkách naší organizace (http://hostetin.veronica.cz/ a http://www.veronica.cz/) a na facebooku (https://www.facebook.com/eiveronica, https://www.facebook.com/veronicahostetin?fref=ts).
2. O přírodním zahradničení budeme pravidelně informovat i prostřednictvím newsletteru v elektronické podobě.

Aktivita 2. Přírodní zahrady v praxi

Aktivita 2.1. Praktické ukázky - workshopy
V rámci této aktivity uspořádáme 3 workshopy.

Aktivita 2.2. Poradenství
Pro poradenství máme speciálně vyškolené 4 terénní poradce přírodního zahradničení, kteří jsou nejen oprávněni poskytovat poradenství, ale zároveň i provádět certifikace přírodních zahrad.

Aktivita 2.3. Přednášky o přírodním zahradničení a využívání planých rostlin v kuchyni
Uspořádáme 3 přednášky ve větších městech (např. Brno, Zlín, Vsetín nebo Olomouc). Tyto přednášky – besedy, budou koncipovány jako dvouhodinové akce, při kterých lidé získají základní informace a zároveň budou moci diskutovat s odborníky.

Aktivita 3. Síťování a propojování

Aktivita 3.1. Klub přírodních zahradníků
Cílem této aktivity je vytvoření platformy pro setkávání, propojení a sdílení zkušeností jednotlivých cílových skupin.

Aktivita 3.2. Rubrika přírodních zahrad na webu
Na našich webových stránkách vytvoříme rubriku, kam budeme pravidelně vkládat články, pozvánky, tipy na různé akce, novinky ze světa přírodních zahradníků.

Aktivita 3.3. Setkávání členů Klubu přírodních zahradníků
V rámci této aktivity uspořádáme sadu 4 setkání členů Klubu přátel přírodních zahrad. Tato setkání se uskuteční v Brně a v Hostětíně a poskytnou zájemcům o přírodní zahradničení prostor pro vzájemné poznání, navázání kontaktů, výměnu zkušeností či sadby a výpěstků. Setkání bude vždy vedeno odborným poradcem v oblasti přírodního hospodaření.

 

Projekt je finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.