Domů » O nás » Řešené projekty

Síť ekocenter a ekoporaden Zlínského kraje

Centrum Veronica Hostětín je jedním z 8 partnerů projektu "Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji".

Partneři projektu

Cíle a kontext

Hlavním cílem projektu realizovaného Lískou je zvýšení informovanosti občanů Zlínského kraje o životním prostředí a posílení aktivní účasti veřejnosti na jeho ochraně prostřednictvím kvalitního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství, které v různých formách realizuje profesionální síť vzdělávacích, poradenských a informačních center.

Projekt bezprostředně navazuje na aktivity projektu Zelená pro Zlínský kraj (OPRLZ 2006-2008) a sítě SEV a ekoporaden ve Zlínském kraji a naplňuje priority Koncepce EVVO ve Zlínském kraji a Akčního plánu EVVO ve Zlínském kraji na rok 2008 až 2010. Cíle projektu budou partnery naplňovány prostřednictvím aktivit členěných do čtyř modulů.

Realizace projektu

květen 2009 - duben 2011

Moduly projektu

1.    Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji

2.    Environmentální poradenství

3.    Vzdělávací programy

4.    Osvěta a informování veřejnosti

Děkujeme za podporu

Celkový rozpočet projektu činí 7,37 milionu korun. Projekt je podpořen ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) dotací ve výši 5,458 milionu korun. Jedná se o prostředky určené pro projekty, podané do první výzvy programu SFŽP na podporu environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a poradenství v roce 2009. 25 % rozpočtu partneři do projektu vloží ze dalších zdrojů - mimo jiné z prostředků Zlínského kraje, městských rozpočtů, soukromých nadací i vlastních zdrojů.

Více informací

www.liska-evvo.cz