Domů » O nás » Řešené projekty

Síť Ekoškol ČR

Projekt Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Program je vhodný pro školy základní, střední, i speciální, školy malé i velké, vesnické i městské, školy zkušené na poli environmentální výchovy i školy teprve začínající.

Síť Ekoškol v ČR

Hlavním cílem projektu je rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast prostřednictvím osvědčeného praktického mezinárodního programu Ekoškola.

Projekt Síť Ekoškol v ČR tvoří komplexní systém metodické podpory k EVVO. Ta je poskytována školám zapojených do programu Ekoškola ve všech krajích ČR  prostřednictvím krajských koordinátorů.

Na zapojených školách se žáci budou pod vedením pedagogů učit o environmentálních tématech ve výuce, s využitím inovativních metod výuky budou realizovat konkrétní opatření vedoucí k ekologizaci provozu školy. Tím projekt povede i k rozvoji jejich klíčových kompetencí. Nejlepší zkušenosti z projektu budou zachyceny jako příklady dobré praxe a šířeny na další školy v ČR.

O projektu si můžete více přečíst na webových stránkách Ekoškoly (www.ekoskola.cz).

Koordinace projektu ve Zlínském kraji

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín je koordinátorem projektu pro Zlínský kraj. Chcete-li se dozvědět více informací, zapojit do projektu nebo konzultovat, rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte prosím paní Hanu Machů - hana.machu@veronica.cz, tel. 572 630 670

Krajský koordinátor zajišťuje a realizuje:

  • konzultace k projektu (telefonické, e-mailové, osobní)
  • úvodní semináře pro začínající školy, případně pro ty, kdo se chtějí o projektu informovat
  • výukové programy pro ekotýmy a žáky zapojených škol
  • workshopy s výměnou zkušeností a semináře k programu