Domů » O nás » Řešené projekty

Slova hýbají, příklady táhnou

Modelové projekty udržitelného rozvoje jako zdroj vzdělávání a motivace

Cíl projektu a jeho aktivity

Hlavním cílem projektu je přispět k ochraně životního prostředí, lepší informovanosti o environmentálních tématech a naplňování principů udržitelného rozvoje prostřednictvím těchto aktivit projektu:

  • vytvoření a standardizace nabídky doplňkových programů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v oblastech udržitelného rozvoje, ochrany klimatu, úspor a obnovitelných zdrojů energie, domácí ekologie, zeleného úřadování a udržitelného cestovního ruchu.

  • srozumitelné a atraktivní zpřístupnění informací z modelových projektů prostřednictvím zpřehlednění a optimalizace webových stránek a práce s médii

  • rozvoj ekoporadenství

  • rozvoj modelových projektů udržitelného rozvoje - výtopny na biomasu, kořenové čistírny a fotovoltaického systému

Partner projektu

obec Hostětín

Realizace projektu

květen 2011 – duben 2013

Rozpočet

1 847 374 Kč

Děkujeme za podporu

Tento projekt byl podpořen v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
www.swiss-contribution.cz
www.nadacepartnerstvi.cz