Domů » O nás » Řešené projekty

Environmentální sociální podnik

Na tento projekt poskytována finanční podpora EU/ESF

 

Zpracovna ovoce a kavárna Veronica

Environmentální sociální podnik podporuje biodiverzitu v sadech zpracováním a prodejem výrobků z místního ovoce a bylin. Provozuje kavárnu ve Slavičíně, která podporuje regionální výrobce a zaměstnává osoby znevýhodněné na pracovním trhu.

 

Projekt se zaměřuje na několik problémů v regionu, které mají environmentálně-sociální dopad:

1. MÁLO PRACOVNÍCH MÍST PRO SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ CÍLOVÉ SKUPINY

V našem regionu je málo příležitostí, které reagují na potřeby cílové skupiny (snížené úvazky, směnnost aj.). Současně jsou nevyužité kapacity žadatele jako významného zaměstnavatele v obci. V projektu nabízíme využití kapacity místní kuchyně pro zpracování ovoce a bylin, pečení a přípravu pochutin do kavárny ve Slavičíně. Pracovníci z cílové skupiny budou obsluhovat také v kavárně.

2. ÚBYTEK BIODIVERZITY A NÍZKÉ VYUŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ PRODUKCE

Je potřeba zvýšit biodiverzitu v místních ovocných sadech, pečovat o ně, podpořit pěstování a zpracování ovoce a bylin - nejlépe v režimu ekologického zemědělství, pečovat o krajinu. Projekt zvyšuje regionální produkci, podporuje místní ekonomiku, s využitím regionální značky Tradice Bílých Karpat. Bude využívat suroviny od regionálních pěstitelů a dodavatelů a biopotraviny.

 

CÍLE PROJEKTU:

Nová zpracovna ovoce v Hostětíně a kavárna ve Slavičíně:

 • vytváří nová pracovní místa pro sociálně znevýhodněné cílové skupiny
 • podporuje péči o sady a zpracování ovoce z nich
 • podporuje odběr místních výrobků, nakupuje od regionálních výrobců a pěstitelů
 • propaguje a podporuje místní ekonomiku, zdravý životní styl
 • využívá kapacit žadatele a zvyšovat zaměstnanost
 • působí jako prostor pro setkávání podporovatelů nově vzniklého env. sociálního podniku
 • pomáhá budovat komunitní trh
 • důsledně dodržuje kritéria env. šetrnosti

 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

 • Osoby pečující o malé děti
 • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

OČEKÁVANÉ ZMĚNY / DOPADY PROJEKTU:

1. zkvalitnění života cílové skupiny

Budou vytvořena nová pracovní místa. Cílové skupiny tak získají práci v místě, na zkrácený úvazek, péče bude věnována rozvoji jejich kompetencí i zvyšování kvalifikace (vzdělávací kurzy).

2. zavedení nových, kvalitních produktů na trh

Bude se jednat o zpracování ovoce a bylin: výroba sušeného ovoce, povidel, pečeného čaje, sušenek, které budou certifikované jako regionální produkty Tradice Bílých Karpat a budeme usilovat i o certifikaci BIO. Dále pečení moučníků a výroba pomazánek, jako suroviny budou využívány výpěstky z nových pozemků, které byly organizaci svěřeny do péče a regionální suroviny. Pro výrobu se propojí volné kapacity žadatele v kuchyni Centra Veronica v Hostětíně se zásobováním nově vzniklé kavárny ve Slavičíně.

3. vytvoření nového environmentálně-sociálního podnikatelského prostoru a budování komunitního trhu

Vznikne první regionální kavárna svého druhu ve Slavičíně (a v regionu). Zaměří se na domácí pečení, regionální výrobky, biovýrobky, zdravé svačiny (pomazánky), prodej fairtradové kávy, biomoštů, čerstvých ovocno-zeleninových šťáv ze sezónního ovoce a především prodej produktů environmentálního sociálního podniku (zpracovny) - pečený čaj, sušené ovoce, sušenky, povidla.

4. zvýší se biodiverzita na pozemcích žadatele

Cílem je péče o sady, zachování starých regionálních odrůd prostřednictvím zpracování úrody a prodeje výrobků, podpora biodiverzity: pěstování bylin a dalších rostlin, podpora návratu hmyzu včetně včel a dalších drobných živočichů na pozemky, opatření pro zadržování vody. Přečtěte si, jak se nám daří naplnit tento cíl.

 

 PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ:

 • podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří více než 30 % zaměstnanců
 • podnik používá personální a integrační nástroje podporující rozvoj a integraci zaměstnanců z cílových skupin
 • zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů;
 • zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku
 • min. 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů
 • tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku
 • podnik přispívá k řešení konkrétního environmentálního problému a úspěšnost naplňování environmentálního přínosu podnikatelské aktivity je pravidelně hodnocena
 • formulované zásady environmentálně šetrného podnikání

 

ZÁSADY NAŠEHO ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÉHO PODNIKÁNÍ:

 

 • Nezisková organizace Centrum Veronica Hostětín vzdělává děti i dospělé v oblasti ochrany přírody a klimatu.
 • Máme ekologický provoz, kupujeme energii z obnovitelných zdrojů, jezdíme elektroautem.
 • Podporujeme pestrost v přírodě, zpracováváme úrodu z místních sadů, z hostětínské přírodní zahrady.
 • V kavárně pečeme vlastní dezerty a moučníky dle tradičních a domácích receptur, z poctivých a kvalitních surovin. Vše podle "Desatera hostětínské kuchyně" (viz níže).
 • Nakoupíte zde i regionální výrobky se značkou Tradice Bílých Karpat.
 • Židle nám darovali lidé, kteří už je nepotřebují. Zrenovovali jsme je a některé z nich osvěžil drobnou kresbou Rosťa Pospíšil, brněnský grafik, který je i autorem originálního interiéru.
 • Kupujeme výrobky z chráněných dílen, prodáváme benefiční výrobky na podporu handicapovaných.
 • Máme vlastní ovocné produkty – pečené čaje, sušené ovoce, povidla, domácí sušenky aj.
 • Nakupujeme v regionu, podporujeme místní ekonomiku.
 • Jsme tady i pro lidi s handicapem.
 • Spolupracujeme s místními aktéry.

 

DESATERO NAŠÍ KUCHYNĚ A KAVÁRNY