Domů » O nás » Řešené projekty

STOP fosfátům

Cílem projektu STOP fosfátům - za čisté vody nejen jižní Moravy je přispět ke snížení množství nutrientů, především fosforu v přítocích řeky Moravy, přesněji na horním toku Olšavy:

Hlavní aktivity:

  • vydání letáčků k aktuální problematice ekologického praní a čištění
  • - Leták I Sbohem, fosfáty
  • - Leták II Praní bez fosfátů, ale raději s návodem
  • distribuce těchto informací mezi občany povodí horní Olšavy
  • shrnující seminář pro vodohospodáře, pracovníky samosprávy, média i veřejnost
  • studie dopadu vyhlášky k zákonu o chemických látkách zakazující prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hmotnosti v zájmovém území, pokusná analýza o možnosti snížení fosforu v odpadních vodách po uvedení vyhlášky v platnost studie a analýza
  • celoroční poradenství o ochraně čistoty vod

Doba trvání projektu: 2006

Rozpočet projektu: 7 499 USD

Projekt je podporován Regionálním environmentálním centrem pro střední a východní Evropu v rámci Dunajského regionálního projektu UNDP/GEF.