Domů » O nás » Řešené projekty

Tři cesty modelovými projekty

Cíl projektu

Poskytnutí a šíření dobře dostupných a srozumitelných praktických příkladů udržitelného rozvoje a rozvinutí nových forem vzdělávání specifických cílových skupin. S narůstajícím zájmem veřejnosti o zajímavé příklady v oblasti energetických úspor, ochrany životního prostředí a zdravý životní styl roste i poptávka po modelových Hostětínských projektech (kořenová čistírna odpadních vod, výtopna na biomasu, pasivní dům, šetrné veřejné osvětlení, solární systémy, ekologický sad, moštárna s bioprodukcí ad.). Jedním z výstupů je vytvoření produktu s vysokým potenciálem multiplikace a dlouhodobou životností. Dalšími výstupy jsou nové poznatky v této oblasti, nabídka a osobní zkušenost v rámci ČR, propagace novinek i nových trendů.

Doba realizace: 2011-2012

Aktivity a jejich výstupy

VIRTUÁLNÍ CESTA

  • on-line procházka – virtuální exkurze modelovými projekty  (širší souvislosti, odborné údaje, technologie, fotografie a grafické přílohy, zkušenosti z provozu, přínosy, problémy, odkazy a poradenství ..)

CESTA STUDIJNÍ

  • aktualizovaná studie „Co přinesly projekty v Hostětíně“ – elektronická i tištěná podoba

(nová data o provozu, údaje z monitorování projektů, zkušenosti, analýzy, recenze nezávislých odborníků ..)

CESTA OSOBNÍ ZKUŠENNOSTI

  • portfolio exkurzí  ČR -  cca 20zajímavých projektů
  • informační leták
  • 4 exkurze 120 učastníků

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet projektu je 795 700 Kč, výše dotace činí 715 300 Kč.

Děkujeme za podporu

Tento projekt je realizován za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný příjemce dotace – ZO ČSOP Veronica a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.