Domů » O nás » Řešené projekty

Udržitelný cestovní ruch - šance pro Bílé Karpat

Cílem projektu:

Je rozvoj služeb udržitelného cestovního ruchu. Zaměřuje se na území Bílých Karpat, přispívá k řešení na regionální úrovni; obsahuje však šíření výstupů i na úrovni celostátní. Jedním z témat projektu je interpretace místního přírodního a kulturního dědictví – ovocnářství.

Druhým tématem projektu jsou dobrovolné certifikace v udržitelném cestovním ruchu, jež budou propagovány prostřednictvím modelových certifikací Ekologicky šetrná služba, ECEAT, Cyklisté vítáni. Projekt také přispěje k přenosu certifikace ukázkových přírodních zahrad jakožto cíle v cestovním ruchu do České republiky –pomocí vzdělávacích a informačních nástrojů. Projekt využívá zkušeností ZO ČSOP Veronica se zmíněnými tématy i spolupráce s řadou regionálních subjektů.

Aktivity a jejich výstupy:

A. OVOCNÁŘSTVÍ – ATRAKTIVNÍ PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ BÍLÝCH KARPAT

  • vybudování sítě informačních bodů „Geocaching“  - mezinárodní hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky
  • vytvořený a otestovaný produkt - balíček s pracovním názvem „Zelená inspirace z Bílých Karpat“ - se zařazením různých lokalit a témat udržitelného rozvoje

B. CERTIFIKACE V UDRŽITELNÉM CESTOVNÍM RUCHU

  • vzdělávací program o přírodních zahradách, doprovodný praktický workshop
  • semináře pro poskytovatele služeb a veřejnost o certifikacích ECEAT, Ekologicky šetrná služba, Cyklisté vítáni, 40 účastníků
  • press trip pro média, virtuální prohlídka ekologicky šetrného ubytovacího zařízení
  • prezentace certifikačních systémů na konferencích a veřejných akcích
  • tištěný informační materiál pro návštěvníky
  • informační panel pro návštěvníky o přírodních zahradách

Doba realizace projektu:  od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Projekt byl finančně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR  Ministerstvem pro místní rozvoj.
Děkujeme za podporu.