Domů » O nás » Řešené projekty

Udržitelný rozvoj prakticky, chytře a hravě - interaktivní exkurze po modelových projektech udržitelného rozvoje v Hostětíně

V rámci projektu „Udržitelný rozvoj prakticky, chytře a hravě“ byla vytvořena a pilotně otestována interaktivní exkurze po modelových projektech udržitelného rozvoje v Hostětíně (kořenová čistírna odpadních vod, obecní výtopna spalující biomasu, svépomocné solární systémy, moštárna s ekologickou produkcí, šetrné veřejné osvětlení a pasivní budova vzdělávacího střediska Centra Veronica Hostětín). Interaktivní exkurze využívá aktivizující metody a existuje v několika variantách, které se přizpůsobují věku a časovým možnostem účastníků programu (žáci ZŠ, studenti SŠ). Výstupy projektu jsou kromě jiného metodické a pracovní listy, které slouží lektorům programu, účastníkům, ale i pedagogům pro další práci s tématem udržitelného rozvoje ve výuce.

Jednotlivé verze interaktivní exkurze:

  • „Z Hostětína do Budína“ - program exkurze pro SŠ, 3,5 hod., forma rolové hry: program exkurze pro SŠ, 3,5 hod. (s přestávkami je to 5-6 školních hodin), forma rolové hry. (Tato forma exkurze byla testována i na kolektivu základní školy, ale ukázala se být příliš náročná pokud se týče množství a úrovně obsažených informací, hra vyžadovala zvládnutí čtení odborného textu apod. Pro ZŠ jsme po této zkušenosti zvolili hravější formu, která je pro věk i vědomostní úroveň žáků ZŠ vhodnější – viz dále program s názvem „Hostětín – zelená inspirace z Bílých Karpat“.)
  • „Hostětín – zelená inspirace z Bílých Karpat“ - interaktivní exkurze po modelových projektech pro ZŠ i SŠ, 3 hod.: interaktivní exkurze po modelových projektech pro ZŠ i SŠ, 3 hod. Tato verze exkurze se odvíjí v hravé formě, je méně náročná než verze předcházející a tudíž vhodnější pro mladší žáky. V metodických listech je popsaná sada aktivit odpovídající modelovým projektům v Hostětíně – 6 základním modulům (kořenová čistírna, kotelna na biomasu, solární panely, šetrné veřejné osvětlení, moštárna s ekologickou produkcí, pasivní dům). Aktivity jsou vybírány lektorem dle věku žáků a studentů, dle časových možností, počasí apod. U každé aktivity je také poznámka o vhodnosti či doporučení použití v následujících verzích exkurze.
  • „Hostětín v kostce“ - zkrácená verze předchozího programu pro ZŠ i SŠ, 2 hod.
  • „Hostětín letem světem“ - doplnění výukových programů exkurzí po modelových projektech pro ZŠ i SŠ, 1 hod. (program není nabízen samostatně)

 Všechny verze interkativní exkurze budou zařazeny do nabídky výukových programů Centra Veronica Hostětín.

Projekt byl realizován díky prostředkům ze státního rozpočtu poskytnutým MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2008.