Domů » O nás » Řešené projekty

Udržitelný rozvoj všemi smysly

V rámci projektu vznikla metodika k 3 - 5 dennímu pobytovému programu, který je určen pro  žáky 2. stupně základních škol a pro studenty středních škol jako doplněk základního ekologického vzdělávání v rámci EVVO. Využít jej mohou i studenti vysokých škol oborů ekologického, biologického a podobného zaměření.

Pobytový program „Udržitelný rozvoj všemi smysly“ byl realizován díky prostředkům ze státního rozpočtu poskytnutým MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2009.