Domů » O nás » Řešené projekty

Výukový program Obnovitelné zdroje energie

Cílem tohoto výukového programu je vysvětlit pojem energie v jeho každodenním významu (kde a jak energie vzniká, zdroje energie ad.), dále ukázat vliv využití obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie na životní prostředí a v neposlední řadě i to, co mohou žáci jako jednotlivci konkrétně udělat pro snížení spotřeby energie ve svých domácnostech.

Program je určen pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Výukový program je tvořen 3 částmi:

  • Power-pointová prezentace určená k výkladu lektora, která představí: energie, toky energie, rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, dopad využívání zdrojů energie na životní prostředí (s důrazem na klimatické změny), možnosti řešení, prezentace obnovitelných zdrojů: slunce, voda, vítr, biomasa
  • Exkurze po hostětínských projektech, které využívají energii z obnovitelných zdrojů (obecní výtopna na dřevní štěpku, solární kolektory)
  • Malá lekce domácí ekologie: přenesení získaných poznatků do praxe, možnosti úspory energie v domácnosti, využití pracovních listů
  • Volitelnou částí je aktivita, kdy se studenti na konkrétních příkladech naučí přesně vyčíslit cenu uspořené energie a vypočítat, jaké množství CO2 se díky přijatým opatřením může ušetřit.

Délka výukového programu: 90-150 min., dle předem domluveného rozsahu

Cena programu pro rok 2008:

  • kratší varianta (cca 90 min): 45 Kč/žáka
  • delší varianta (120-150 min): 55 Kč/žáka

Pro žáky můžeme zajistit i občerstvení, nápoje či teplý oběd.

Bližší informace a přihlášky na tel. 572 630 760, hostetin@veronica.cz (Hana Machů, Hana Němcová)

Projekt byl podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiály nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

V roce 2007 proběhlo 5 bezplatných pilotních programů.