Domů » O nás » Řešené projekty

Vzdělání blíž k lidem

Cílem projektu je přiblížit vzdělání místním obyvatelům, zejména znevýhodněným skupinám v odlehlých oblastech mikroregionu Bojkovsko. Budou tak překonány existující překážky: nízká dopravní obslužnost lokalit, povinnosti v místě bydliště či sociální důvody.

V rámci projektu byly vybaveny výukové místnosti na třech místech (Centrum Veronica Hostětín, Chata Jana na Mikulčině vrchu a Chalupa na Vyškovci). Prostory slouží jako zázemí pro konání jazykových, počítačových a dalších vzdělávacích kursů pro místní děti i dospělé a zároveň jsou místem pro setkávání a společenské akce.

Doba trvání projektu: 2006

Rozpočet projektu: 500 000 Kč, z toho vlastní zdroje partnerů 100 000 Kč

Projekt byl spolufinancován z prostředků Programu LEADER ČR, na základě žádosti podané u Místní akční skupiny Bojkovsko.