Domů » O nás » Řešené projekty » Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje

Aktivity a výsledky projektu

1. OBLAST: UDRŽITELNÝ REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Odborná analýza modelových projektů udržitelného rozvoje a její prezentace

 • Cílem analýzy bylo vyjádřit environmentální, ekonomické a sociální přínosy a problémy pilotních projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně. Tato analýza slouží jako argumentace a konkrétní příklad aplikací udržitelného rozvoje – takový podklad je v rámci ČR ojedinělý a je po něm poptávka ze stran odborné i laické veřejnosti. Na analýze spolupracoval náš partner, Trast pro ekonomiku a společnost.
 • Analýzu si můžete stáhnout v plné nebo ve zkrácené verzi. Ke stažení nabízíme rovněž power-pointovou prezentaci.

Zimní škola udržitelného regionálního rozvoje

 • Zimní školu připravil partner Trast pro ekonomiku a společnost formou Open Space. Byla zaměřená na experty udržitelného rozvoje z veřejné správy i neziskových organizací. Jejím cílem bylo překonání izolovanosti jednotlivých expertních pracovišť, výměna praktických zkušeností, navázání kontaktů a plánování společných aktivit. 
  Zimní škola rozvinula téma udržitelnosti v užším tématu demokratických a etických alternativ k současným ekonomickým strukturám, které nadřazují zisk nad ostatní hodnoty. Díky širokému spektru zájmů účastníků se věnovala velkému množství témat v jednotlivých blocích, jejichž garanty byli samotní účastníci semináře (metoda Open Space). Kromě jiných byly stěžejními tématy etické a družstevní bankovnictví, pozemkové spolky, sociální a ekologické podnikání, místní měnové systémy, vzájemné pojišťovnictví, družstva, fair trade a další demokraticky ekonomické formy.
 • Sborník ze zimní školy Open Space si můžete stáhnout zde.

Letní škola udržitelného regionálního rozvoje

 • Letní škola představila účastníkům koncept udržitelného rozvoje, a to zejména jeho metody, nástroje a konkrétní projekty.
  Přednášky letní školy se soustředily na aspekty udržitelného rozvoje venkova, realizované projekty a zkušenosti(PRVO: Blažena Hušková, Rosa o.p.s.: Zuzana Guthová), platformy a nástroje udržitelného rozvoje (Jana Bačkovská: Program rozvoje venkova, Programy Leader), místní akční skupiny (Jitka Doubnerová), přednášky i praktická exkurze pokryly téma regionálních značek a regionálních slavností (ZO ČSOP Kosenka: Miroslav Janík, Pavlína Kolínková, Tradice Bílých Karpat: Zdeněk Kučera, Lidé v Beskydech: Radka Sachrová ad.), program zahrnul izáklady komunitního plánování (Blažena Hušková, Martin Nawrath).

Konference Udržitelná energie a krajina

 • Cílem konference bylo zprostředkovat především mladým odborníkům (doktorandům vysokých škol, pracovníkům výzkumných ústavů) informace o hodnocení udržitelnosti energetických řešení, poskytnout prostor k prezentaci a výměně záměrů a poznatků, to vše s návazností na praxi. Konference se soustředila na dvě hlavní tématické oblasti:Obnovitelné zdroje energie a krajina a Urbanismus a udržitelná energie.
 • Textovou část sborníku příspěvků z konference si můžete stáhnout zde.

Výukový program Udržitelný rozvoj pro žáky ZŠ, SŠ

 • Kromě teorie udržitelného rozvoje podané interaktivní formou program obsahuje škálu úkolů, jejichž těžištěm je praktická práce s projekty a modely, které mají žáci a studenti možnost v Hostětíně vidět.

2. OBLAST: STABILIZACE ZO ČSOP VERONICA

 • Strategické plánování
 • Průzkum vzdělávacích potřeb v oblasti udržitelného rozvoje
 • Rozvoj nových forem vzdělávání
 • Vzdělávání pracovníků
 • Propagace nabídky

3. OBLAST: MANAGEMENT PROJEKTU