Domů » O nás » Řešené projekty

Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje

Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje - analýza přínosů, zdroj vzdělávání a inspirace

Udržitelný rozvoj je formulí, která sice prochází napříč všemi vizemi a koncepcemi, ale jen velmi ojediněle najde konkrétní podobu v praxi, málokdo si dovede představit, co se pod tímto pojmem konkrétně skrývá a jakých nástrojů lze využívat.

K posílení znalostí konkrétních možností a přínosů udržitelného rozvoje mezi odbornou i laickou veřejností sloužil projekt, který od června 2007 do června 2008 probíhal v Centru Veronica Hostětín.

Nástrojem bylo vypracování kvalitní analýzy přínosů modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně a šíření jejích závěrů jako motivace a podkladu k opakování.

 

Stručné údaje o projektu

Název projektu: Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje - analýzy přínosů, zdroj vzdělávání a inspirace
Datum zahájení projektu: 14. 6. 2007
Datum ukončení projektu: 13. 6. 2008
Doba trvání projektu: 12 měsíců
Identifikace poskytovatele podpory:
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) - Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska CZ 0004 – 1. výzva - Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO. Priorita 3 – životní prostředí

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.