Domů » O nás » Řešené projekty » Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje

Cíle projektu

Cílem projektu

bylo posílit znalosti konkrétních možností a přínosů udržitelného rozvoje mezi odbornou i laickou veřejností. Jinými slovy – v očích cílových skupin jsme chtěli „zhmotnit“ pojem udržitelný regionální rozvoj, ukázat jeho přínosy na konkrétních příkladech, šířit metody hodnocení a kvantifikace a inspirovat tak k realizaci dalších projektů udržitelného rozvoje.

Mezi dílčí cíle náleželo:

  • Poskytnout cílovým skupinám praktické příklady a argumentace přínosů konkrétních aplikací principů udržitelného rozvoje (prostřednictvím odborné analýzy modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně, které hodnotí projekty z environmentálního, ekonomického a sociálního hlediska)
  • Rozvinout vzdělávání specifických cílových skupin o udržitelném rozvoji, zejména o jeho praktických aplikacích, vytvořit a otestovat nové formy tohoto vzdělávání.
  • Institucionálně stabilizovat a posílit ZO ČSOP Veronica a zejména Centrum Veronica Hostětín, jakožto pracoviště realizující modelové projekty a vzdělávání o udržitelném regionálním rozvoji.

Praktickými cíli projektu bylo:

  • Realizovat projekt dle plánu, v souladu se smlouvou a zásadami dobré praxe.
  • Rozvinout kvalitní spolupráci realizátora a partnera projektu, která bude základem udržitelnosti aktivit projektu a další spolupráce v budoucnu.