Domů » O nás » Řešené projekty » Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje

Cílové skupiny

  • Zástupci veřejné správy (zejména zaměřující se na regionální rozvoj), mikroregiony a místní akční skupiny a rozvojové agentury, které mají zásadní vliv na plánování života v komunitách a měli by mít praktické informace z oblasti udržitelného rozvoje.
  • Pracovníci neziskových organizací poskytující poradenství, vzdělávání, osvětu (je tedy žádoucí, aby uplatňovali principy a metody udržitelného rozvoje).
  • Podnikatelská sféra realizující konkrétní zakázky obcí, zároveň nabízející technologie a know-how (měli by být seznámeni s potenciálem environmentálně šetrných alternativ).
  • Studenti VŠ (s motivací uplatnit poznatky v mimoškolní činnosti i budoucím zaměstnání).
  • Žáci ZŠ a studenti SŠ (doprovodný program při exkurzích, nové výukové programy)
  • Pedagogové (s vysokým potenciálem multiplikace poznatků při výuce žáků)
  • Rodiny s dětmi, senioři, studenti VŠ, pracovní týmy organizací – nové cílové skupiny, vzdělávání o udržitelném rozvoji bude poskytováno jako přidaná hodnota jiného typu akce.
  • Zaměstnanci a externí spolupracovníci ZO ČSOP Veronica, nepřímo i spolupracující organizace