Domů » O nás » Řešené projekty » Ovocné dřeviny v krajině

O projektu

Identifikace projektu

Název projektu: Ovocné dřeviny jako stabilizující krajinářský prvek

Zkrácený název projektu: Ovocné dřeviny v krajině 
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2007
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2008
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Rozpočet projektu: 687 480 Kč

Identifikace operačního programu a výzvy

Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
Název priority:
 Rozvoj celoživotního učení
Název opatření: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozvinout nabídku dalšího profesního vzdělávání ve Zlínském kraji, a to prostřednictvím vytvoření a pilotního ověření specializovaného odborného kurzu zaměřeného na využití ovocných dřevin v péči o krajinu. Dílčím cílem projektu je také přenos znalostí do Zlínského kraje a propojení organizací, které se tématem zabývají, v regionálním lektorském týmu.

Stručný obsah projektu

Vzdělávací program je navržen v 5 blocích po 2 dnech. Teoretické poznatky jsou bezprostředně procvičovány během praktických cvičení a exkurzí. V rámci projektu jsou vypracovány studijní podklady pro účastníky, k dispozici je také odborné poradenství. Úspěšní účastníci kurzu obdrží certifikát o absolvování.

Cílové skupiny

Cílové skupiny jsou definovány tak, aby sloužily jako multiplikátor výstupu projektu. Odborný kurz vyškolí odborníky úřadů státní správy a samosprávy, pracovníky nestátních neziskových organizací, zástupce obcí a jejich svazků. Absolventi kurzu budou přenášet získané odborné znalosti a dovednosti do praxe.

Realizátor projektu

Kurz Ovocné dřeviny v krajině pořádá Centrum Veronica Hostětín při ZO ČSOP Veronica, ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.