Domů » O nás » Řešené projekty

Ovocné dřeviny v krajině

V období leden 2007-červen 2008 probíhal v Hostětíně vzdělávací projekt pro pracovníky veřejné správy a neziskových organizací, zaměřený na ovocné dřeviny a jejich význam v krajině. Ve spolupráci s experty Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické fakulty v Brně a dalšími partnery vznikl pilotní kurz Ovocné dřeviny v krajině, složený ze série teoretických seminářů a terénních cvičení. Pilotní kurz úspěšně dokončilo x absolventů. Dílčím cílem projektu byl také přenos znalostí do Zlínského kraje a propojení organizací, které se tématem zabývají, v regionálním lektorském týmu.

V sekci Harmonogram najdete program jednotlivých bloků kurzu a fotografie z průběhu kurzu. V sekci Učební materiály jsou ke stažení prezentace z přednášek všech bloků a zadání seminární práce a také sborník, který vznikl na závěr pilotního kurzu.

Pokud byste měli zájem se zúčastnit vzdělávacích akcí s podobným tématem v budoucnu, kontaktujte nás - budeme vás aktuálně informovat. Děkujeme za zájem!

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.