Domů » O nás » Řešené projekty » Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje

Řešitelský tým

Na projektu spolupracuje ZO ČSOP Veronica s Trastem pro ekonomiku a společnost, který je garantem výzkumu a zpracovává analýzu projektů udržitelného rozvoje.

  • Hana Němcová ? koordinátorka projektu, ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín
  • Mgr. Hana Machů ? asistentka projektu, ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín
  • Ing. Mgr. Jana Tesařová - supervizorka projektu, ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín
  • RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. ? expertka, supervizorka projektu, ZO ČSOP Veronica
  • Ing. Stanislav Kutáček ? odborný garant výzkumu, Trast pro ekonomiku a společnost
  • Mgr. Jitka Uhlířová ? výzkumný pracovník, Trast pro ekonomiku a společnost