Domů » O nás » Řešené projekty » Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji

Publikace Projekty udrž. reg. rozvoje ve Zlínském kraji

Vážená čtenáři,

dostává se vám do rukou publikace s velmi rozkošatělým názvem: Projekty udržitelného regionálního rozvoje ve Zlínském kraji. Inspirovali jsme se publikací, kterou vydala sesterská organizace Síť ekologických poraden
(STEP) ČR v roce 2000: Krůčky k udržitelnosti ? sbírka řešených příkladů místní agendy 21. Název je dlouhý, ale jak jinak postihnout snahu dát dohromady příklady projektů přispívajících k ochraně přírody a krajiny, ale zároveň majících dopady environmentální, ale i vyčíslení ekonomické a sociální a společenské.

Výběr 54 zajímavých příkladů udržitelného regionálního rozvoje tedy prezentuje počiny, které jsou zařazeny do ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, projekty využívající obnovitelné zdroje energie, nakládající s odpady a i příklady, které stojí na rozhraní ochrany přírody, kulturního dědictví a aktivního společenského života. Výběr byl udělán tak, aby v něm našli důležité informace zastupitelé obcí i občané, učitelé i jejich žáci, podnikatelé i představitelé veřejné správy či politikové. Strůjci projektů jsou nejen obce Zlínského kraje, ale i další veřejné instituce, podnikatelé a neziskové organizace ve Zlínském kraji působící.

Místopisné zařazení projektů je k nahlédnutí na mapovém serveru Zlínského kraje. Kromě publikovaných projektů jsou zde k nalezení i další praktické informace (více v kapitole Ekomapa Zlínského kraje).

Publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu Zelená pro Zlínský kraj ? environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji, ve kterém po dva roky intenzivně pracovalo osm organizací. Projekt finančními prostředky podpořil Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a Zlínský kraj. Děkujeme.

Při letmém prolistování zjistíte, že jsou obce či organizace, které se po uskutečnění jednoho záměru po čase ?vrhly? na další, tj. jejich činnost je prezentována ve více kapitolách této publikace. Nechť vám letmé prolistování či podrobnější přečtení slouží jako inspirace pro plánování Vašich aktivit a také k jejich smělému uskutečnění.

za ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín
Věra Pospíšilíková

Publikace ke stažení ve formátu .pdf