Domů » O nás » Řešené projekty » Ovocné dřeviny v krajině

Učební materiály

Sborník přednášek a seminárních prací k pilotnímu vzdělávacímu programu Ovocné dřeviny v krajině ke stažení ve formátu .pdf.

Prezentace z 1. bloku:

Extenzivní a intenzivní ovocnářství v ČR. Charakteristika a typy výsadeb.

Hospodářský význam ovocných dřevin. Staré a krajové odrůdy.

Mimoprodukční význam ovocných dřevin

Řez ovocných dřevin

Prezentace z 2. bloku:

Růst a vývoj ovocných dřevin. Velký životní cyklus.

Růst a vývoj ovocných dřevin. Malý životní cyklus.

Opylovací poměry vybraných odrůd ovocných dřevin

Nároky ovocných druhů. Druhová rajonizace.

Ekologické faktory ovlivňující růst a vývoj ovocných rostlin

Množení ovocných rostlin

Prezentace z 3. bloku:

Původ ovocných druhů

Choroby ovocných rostlin

Významní škůdci ovocných dřevin v extenzivních výsadbách

Inventarizace ovocných dřevin

Sociální rozměr ovocného stromu ve vybraných obrazech minulosti

Prezentace ze 4. bloku:

Obecná pomologie

Speciální pomologie jabloní I. Vybrané starší odrůdy. Krajové odrůdy Bílých Karpat.

Speciální pomologie hrušní I. Letní a podzimní odrůdy. Krajové odrůdy Bílých Karpat.

Speciální pomologie slivoní

Pomologie třešní a višní

Genetické zdroje. Způsoby uchování genofondu starých odrůd ovoce.

Prezentace z 5. bloku:

Speciální pomologie jabloní II. Zimní odrůdy.

Speciální pomologie hrušní II. Zimní odrůdy.

Zakládání extenzivních výsadeb

Doporučený sortiment pro extenzivní výsadby

Odrůdy jádrovin, peckovin a drobného ovoce s odolností k chorobám nebo škůdcům

Ovocné dřeviny- podpůrné dotační programy v rámci ČR a EU

Prezentace ze 6. bloku:

Zásady ekologického zemědělství

Méně známé ovocné druhy

Intenzivní způsoby pěstování ovocných rostlin

Výživa a hnojení ovocných rostlin

 

Zadání seminární práce

Souhrnné zadání