Domů » O nás

Modelové projekty udržitelného rozvoje v Hostětíně

Hostětín je známý především jako obec s neobvyklou koncentrací modelových ekologických projektů. Tyto projekty se zabývají využitím místních zdrojůúsporami energie, obnovitelnými zdroji energie (především sluncem a biomasou) a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. 

Obec je centrálně vytápěna biomasou, odpadní vodu čistí rostliny v kořenové čistírně, elektřinu vyrábí dvě fotovoltaické elektrárny, nechybí ani energeticky úsporné veřejné osvětlení. Kromě toho v obci stojí pasivní dům Centra Veronicamoštárna s BIO-produkcí, historická sušírna ovoce a občané využívají solárního ohřevu vody.

Díky těmto projektům uspoří obyvatelé ročně více než 1200 tun emisí oxidu uhličitého, plynu, který zesiluje skleníkový efekt a přispívá ke globální změně klimatu.

Projekty jsou realizovány díky společnému úsilí obce a neziskových organizací (především ZO ČSOP Veronica,Nadace Veronica a Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat).

Každým rokem se zvyšuje počet návštěvníků, kteří se o modelových projektech chtějí více dozvědět, počet již přesahuje 7 tisíc návštěvníků ročně. Centrum Veronica jim nabízí exkurze, odborné semináře a školení, ekologické poradenství a pobyty v pasivním domě.

Podrobnosti o jednotlivých modelových projektech a jejich významu si můžete přečíst v sekci Ekologická vesnice.

 

Významná ocenění:

Za svůj přínos k ochraně životního prostředí obdržel Hostětín národní cenu v prestižní mezinárodní soutěži Energy Globe 2007,Českou sluneční cenu 2009, Climate Star 2012 a řadu dalších ocenění. V roce 2010 si přijel modelové projekty prohlédnout i britský následník trůnu Princ Charles.